Rekrutacja

Ogłoszenie!

Informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu  rekrutacyjnego znajdują się w naszym przedszkolu. Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych
o dostarczenie zaświadczeń z zakładu pracy bądź aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) i innych potrzebnych dokumentów do dnia 5.03.2019r. Opis dokumentów niezbędnych w II etapie rekrutacji, wraz z ilością punktów do nich przypisanych, znajduje się w tabeli poniżej.

 

Rekrutacja do Przedszkola w Nieboczowach na rok 2019/2020

 

Dyrektor Przedszkola informuje:

Wszystkie czynności rekrutacyjne odbywać sie będą w okresie od 11.02.2019r. do 11.03.2019r. - na podstawie harmonogramu i kryteriów zawartych w Zarządzeniu Nr RO.0050.020.2019

 Wójta Gminy Lubomia z dnia 28 stycznia 2019r.

 

Rodzice tych dzieci, które już uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 proszenie są o wypełnienie deklaracji woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola w terminie 1.02.2019r. - 8.02.2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym prosimy składać od 11.02.2019r. do 22.02.2019r. 

Druki rekrutacyjne będą do pobrania w sekretariacie przedszkola, ze strony internetowej oraz strony BIP.

Wypełnione odpowiednio formularze przyjmowane będą w placówce Przedszkola Publicznego w Nieboczowach w określonych zarządzeniem terminach.

Listy kandydatów - dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych do PP znajdować się będą do wglądu w naszej placówce.

 

Lp.

Nazwa czynności

Termin przy postępowaniu rekrutacyjnym

Termin przy postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

 

11 luty – 22 luty

 

18 marzec – 22 marzec

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

25 luty – 28 luty

 

25 marzec – 28 marzec

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

1 marzec – 5 marzec

 

29 marzec

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie pisemnego oświadczenia

6 marzec – 8 marzec

1 kwiecień – 3 kwiecień

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

11 marzec

 

5 kwiecień

 
przedszkole nieboczowy

Dom im. Bohaterskich Nieboczowików

Przedszkole w Nieboczowach

przedszkole nieboczowy

Przedszkole w Nieboczowach jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania, doświadczania oraz przeżywania wspaniałych chwil podczas zajęć i zabawy.

dawne nieboczowy

Przedszkole w Nieboczowach

Nieboczowy, ul. Wiejska 25

tel.: 32 44 08 870
e-mail: kontakt@przedszkolenieboczowy.pl
NIP: 6472582372


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1600

Dla rodziców

Jadłospis   /   Rada rodziców   /   Rekrutacja   /   Logopedia

O przedszkolu

Oferta edukacyjna   /   Ramowy rozkład dnia   /   Statut   /   O przedszkolu   /   Nasza kadra
 
×