A
A+

Rekrutacja 2023/2024

Opublikowano: 03.03.2023

Informujemy, że w przedsionku - na tablicy ogłoszeń- zamieszczona
jest lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola
w Nieboczowach na rok szkolny 2023/2024.

Lista kandydatów zakwalifikowanych to lista tych, którzy spełnili
wymagania formalne - wnioski były kompletne.

Zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z przyjęciem
dziecka do przedszkola.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, rodzic dziecka zakwalifikowanego
jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola..

Termin wg. harmonogramu rekrutacji - od 6 marca do 10 marca 2023. Nie złożenie
 deklaracji potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola ww/w terminie
jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

Dopiero po zakończeniu tego etapu- potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka
do przedszkola- do wiadomości publicznej podawane będą listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola w Nieboczowach na rok szkolny 2023/2024.

 
przedszkole nieboczowy

Dom im. Bohaterskich Nieboczowików

Przedszkole w Nieboczowach

przedszkole nieboczowy

Przedszkole w Nieboczowach jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania, doświadczania oraz przeżywania wspaniałych chwil podczas zajęć i zabawy.

dawne nieboczowy

Przedszkole w Nieboczowach

Nieboczowy, ul. Wiejska 25

tel.: 32 44 08 870
e-mail: przedszkole@nieboczowy.lubomia.pl
NIP: 6472582372


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1600

Dla rodziców

Jadłospis   /   Rada rodziców   /   Rekrutacja   /   Logopedia

O przedszkolu

Oferta edukacyjna   /   Ramowy rozkład dnia   /   Statut   /   O przedszkolu   /   Nasza kadra
 
×
przedszkole nieboczowy facebook