A
A+

Rekrutacja

Opublikowano: 26.01.2023

Rekrutacja 2023/2024

 

Dyrektor Przedszkola w Nieboczowach informuje, że

 

25 stycznia do 10 lutego 2023 r.

 

przyjmowane będą wnioski  o przyjęcie dzieci do przedszkola

 

(wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym),

 

na nowy rok szkolny 2023/2024

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Przedszkola w Nieboczowach

 

w godzinach od 8:00 do 15:00, do dnia 10 lutego 2023 r.

 

Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Jeżeli:

· oboje rodziców pracuje,

· jeden pracuje, a drugi studiuje lub uczy się w trybie dziennym, czy wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą,to prosimy o dołączenie do wniosku odpowiednio: zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenia z uczelni, aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) lub decyzji o naliczeniu podatku rolnego.

DOKUMENTY DO PRZECZYTANIA:

· zarządzenie Wójta Gminy Lubomia

· uchwała Rady Gminy Lubomia

· zarządzenie Dyrektora

 

DOKUMENTY  DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA:

· wniosek o przyjęcie do przedszkola

· oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

· oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Lubomia

· oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

· oświadczenie o zamieszkaniu gdzie znajduje się przedszkole

· oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata

· oświadczenie o deklarowanym czasie pobytu w przedszkolu

· klauzula informacyjna

(prosimy o wypełnienie tylko tych oświadczeń, które dotyczą Państwa rodziny).

 
przedszkole nieboczowy

Dom im. Bohaterskich Nieboczowików

Przedszkole w Nieboczowach

przedszkole nieboczowy

Przedszkole w Nieboczowach jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania, doświadczania oraz przeżywania wspaniałych chwil podczas zajęć i zabawy.

dawne nieboczowy

Przedszkole w Nieboczowach

Nieboczowy, ul. Wiejska 25

tel.: 32 44 08 870
e-mail: przedszkole@nieboczowy.lubomia.pl
NIP: 6472582372


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1600

Dla rodziców

Jadłospis   /   Rada rodziców   /   Rekrutacja   /   Logopedia

O przedszkolu

Oferta edukacyjna   /   Ramowy rozkład dnia   /   Statut   /   O przedszkolu   /   Nasza kadra
 
×
przedszkole nieboczowy facebook