PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Opublikowano: 31.08.2020

Drodzy Rodzice! Nasze przedszkole pracuje w oparciu o "Program wychowania przedszkolnego"
autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo.
Został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Jest niezwykle bogaty w treści. Zawiera odniesienia do kompetencji kluczowych zawartych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy. Został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i włączony do przedszkolnego zestawu programów.

LINK DO PLIKU: http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/odkrywam_siebie/program2020.pdf

 
przedszkole nieboczowy

Dom im. Bohaterskich Nieboczowików

Przedszkole w Nieboczowach

przedszkole nieboczowy

Przedszkole w Nieboczowach jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania, doświadczania oraz przeżywania wspaniałych chwil podczas zajęć i zabawy.

dawne nieboczowy

Przedszkole w Nieboczowach

Nieboczowy, ul. Wiejska 25

tel.: 32 44 08 870
e-mail: przedszkole@nieboczowy.lubomia.pl
NIP: 6472582372


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1600

Dla rodziców

Jadłospis   /   Rada rodziców   /   Rekrutacja   /   Logopedia

O przedszkolu

Oferta edukacyjna   /   Ramowy rozkład dnia   /   Statut   /   O przedszkolu   /   Nasza kadra
 
×