A
A+

INFORMACJA DYREKTORA

Opublikowano: 12.05.2020

ZARZĄDZENIE NR PP.022.05.2020

Dyrektora Przedszkola w Nieboczowach

z dnia 06.05.2020 r.

 

w sprawie: dyżurującego Przedszkola w Nieboczowach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410), § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), 
po
decyzji organu prowadzącego

 

Zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

W tym okresie Przedszkole w Nieboczowach jest przedszkolem „dyżurnym” dla dzieci
               z terenu całej Gminy i w przypadku otrzymania informacji o konieczności objęcia opieką dziecka z tereny gminy,
organ zapewnia jego transport (tam i z powrotem) do tej placówki.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Przedszkola w Nieboczowach
mgr Renata Kuźnik

 

 
przedszkole nieboczowy

Dom im. Bohaterskich Nieboczowików

Przedszkole w Nieboczowach

przedszkole nieboczowy

Przedszkole w Nieboczowach jest miejscem, w którym motywujemy dzieci do działania, poznawania, doświadczania oraz przeżywania wspaniałych chwil podczas zajęć i zabawy.

dawne nieboczowy

Przedszkole w Nieboczowach

Nieboczowy, ul. Wiejska 25

tel.: 32 44 08 870
e-mail: przedszkole@nieboczowy.lubomia.pl
NIP: 6472582372


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1600

Dla rodziców

Jadłospis   /   Rada rodziców   /   Rekrutacja   /   Logopedia

O przedszkolu

Oferta edukacyjna   /   Ramowy rozkład dnia   /   Statut   /   O przedszkolu   /   Nasza kadra
 
×
przedszkole nieboczowy facebook